Bieszczadowy Wolontariusz z BdPN

Zapraszamy do wzięcia udziału w wolontariacie na rzecz Bieszczadzkiego Parku Narodowego w ramach akcji: Bieszczadowy Wolontariusz. Lesko noclegi zaprasza.

Uczestnicząc w wolontariacie pomagasz w realizacji takich zadań jak:
– utrzymanie czystości w obrębie szlaków turystycznych;
– konserwacja i rozbiórka elementów infrastruktury drewnianej;
– poprawa stanu szlaków turystycznych i odnowienie oznaczeń;
– edukacja przez informację: informowanie turystów o działaniach ochronnych realizowanych przez BdPN, zasadach – bezpiecznego i przyjaznego dla przyrody zachowania się w górach, omówienie panoram widokowych w obrębie głównych szlaków turystycznych itp.;
– reagowanie na przypadki łamania przepisów i niestosowania się do regulaminu zwiedzania BdPN;

Terminy:
16.06 – 29.06.2014 / 4 osoby
21.07 – 30.07.2014 / 4 osoby
18.08 – 31.08.2014 / 4 osoby
01.09 – 14.09.2014 / 4 osoby

Podstawowe wymagania wobec wolontariuszy to:
– pełnoletniość;
– dobra kondycja fizyczna pozwalająca wykonać dziennie 4-8 godzin pracy w górach;
– podstawowa znajomość terenu i przebiegu szlaków w BdPN;
– wiedza na temat zachowania się w górach w zmiennych warunkach pogodowych;

Zapewniamy:
– ubezpieczenie NNW;
– bezpłatny nocleg;
– zapoznanie z zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych czynności;
– możliwość nieodpłatnego skorzystania ze świadczeń turystyki konnej w ZHKH w Wołosatem, uczestnictwa w organizowanych wystawach i prelekcjach, bezpłatny wstęp na szlaki BdPN w czasie trwania wolontariatu;
– upominki w formie wydawnictw BdPN;
– oznakowaną koszulkę wolontariusza;

Nie zapewniamy:
– wyżywienia
– pokrycia kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania noclegi Lesko

Przed przystąpieniem do zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego do pobrania na stronie BdPN prosimy o zapoznanie się z regulaminem wolontariatu w BdPN.


Możliwość komentowania jest wyłączona.