O pięknej Muszynie

Do głównych walorów Muszyny jako uzdrowiska należą klimat, estetyczne walory krajobrazowe cechujące się obfitością lasów, czyste powietrze, cisza i spokój oraz duże zasoby naturalnych wód mineralnych tzw. szczaw wodorowęglanowo – wapniowo – magnezowo – sodowych, żelazistych zawierających również takie pierwiastki śladowe jak lit i selen.

Muszyna pensjonaty posiada wiele cech charakterystycznych dla klimatu zaciszy górskich. Nasłonecznienie roczne wynosi 1369 godzin. Dzięki dużej wilgotności powietrza, wysokim opadom atmosferycznym i niskim amplitudom temperatury istnieją sprzyjające warunki dla rozwoju lasów, głównie jodłowych. Malowniczość i różnorodność tła leśnego uważa się za czynnik działający uspokajająco.
W Muszynie czynne jest kolejowe przejście graniczne ze Słowacją.


Możliwość komentowania jest wyłączona.