Romantycznie w Bukowcu

Worek złota temu, kto znajdzie bardziej romantyczne miejsce! Kręte ścieżki, potężne drzewa, tajemnicze budowle – to wszystko można znaleźć w parku w Bukowcu. Założono go pod koniec XVIII w., zaś w samym jego sercu stanął pałac ministra górnictwa w rządzie pruskim Fryderyka Wilhelma von Redena. To właśnie dzięki jego żonie do Karpacza została sprowadzona świątynia Wang.

Zasługą Redenów w tym ciekawym miejscu było założenie stawów w miejscu mokradeł rozciągających się wokół Bukowca. Na groblach zasadzono dęby – nieliczne przetrwały do dzisiaj. Park projektowali najwybitniejsi specjaliści tamtych czasów. Całe założenie parkowe zawierało w sobie pewną ideę. Zadaniem architektów było wzniesienie położonych wśród zieleni budowli obrazujących kolejne etapy rozwoju ludzkości. W najpiękniejszych partiach Bukowiec noclegi usytuowano jaskinię – pierwsze mieszkanie człowieka, Chatę pokrytą Mchem – pierwszy prymitywny dom oraz Święty Gaj Dębowy i Krąg Druidów. Górował nad nimi rzymski amfiteatr i „średniowieczna wieża rycerska”. W gotyckim opactwie został pochowany właściciel majątku.

Dzisiaj park zachował swój romantyczny charakter, mimo że brakuje już wielu jego elementów. Jest to znakomite miejsce na dalekie spacery. Świetnie prezentują się stąd Karkonosze.


Możliwość komentowania jest wyłączona.