Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie to najstarsze góry w Europie wzniesione na Wyżynynie Kielecko-Sandomierskiej. Najwyższym szczytem jest Łysica osiągająca 612 m n.p.m . Prawie cały obszar obejmuje Świętokrzyski Park Narodowy.

Cechą wyróżniającą Gór Świętokrzyskich są gołoborza tzw rumowiska skalne nie porośnięte. Szczyty i zbocza gór powstałe z kwarcytu wytworzyły się w ten sposób gołoborza. Góry Świętokrzyskie powstały ze skał osadowych paleozoicznych. W tych najstarszych górach występuje las jodłowo-bukowy z domieszką jaworu, klonu i lipy szerokolistnej, bory i lasy bagienne, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, gołoborza krzemianowe, torfowiska

W Świętokrzyskim występują różnorodne typy skał takie jak kwarcyty, wapienie, dolomity, łupki, piaskowce i iły.

W Górach Świętokrzyskich wyznaczono różne pasma

Pasmo Klonowskie to góry Barcza, Bukowa, Miejska i Pasmo Bstowskie,Psarka,

Pasmo Świętokrzyskie zaliczamy do niego Pasma Masłowskiego, Łysogórskiego najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich (Łysicą 612m n.p.m.) i Pasma Jeleniowskiego porośnięty jodłowy bór

Wzgórza Chęcińskie to Pasmo Zalejowskie i Chęcińskie, znajdują się tu rezerwaty geologiczne takie jak „Góra Rzepka”, „Góra Miedzianka”, „Góra Zalejowa”, jaskinię „Raj”.

Obniżenie Bodzentyńskie region rolniczy, rzeka Psarką dopływ Świśliny-Kamiennej.

Obniżenie Wilkowskie występują tutaj bory sosnowe i mieszane

Padół Kielecko Łagowski

Pasmo Klonowskie to góry Barcza, Bukowa, Psarka, Miejska oraz Pasmo Bstowskie

Wzgórza Oblęgorsko-Tumlińskie

Pasmo Pokrzywiańskie, Góra Chełmowa, znajduje się tu rezerwat leśny ze stanowiskami modrzewia polskiego.

Pasmo Dymińskie, Góry Dymańskie, Góry Zagórskie oraz Góry Posławickie

Wzgórza Daleszyckie lasy jodłowe , bukowe oraz bory sosnowe. Rezerwaty leśne „Cisów”, „Białe Ługi” oraz „Zamczysko”,

Pasmo Wygiełzowskie region rolniczy ponieważ są tu żyzne gleby na podłożu lessowym

Roślinność w Górach Świętokrzyskich jest słabo zróżnicowana. Gleby piaskowcowe, bezwapienne powstały lasy jodłowe, jodłowo – bukowe i mieszane. Górach Świętokrzyskich występuje jodła i sosna, przeplatane dąbami, bukami, jaworami, lipą drobnolistną, świerkami oraz olszyną i jesionem, występuje również jarzębina. Runo porastają paprocie, narecznica szerokolistna, podrzeń żebrowiec również widłak jałowcowaty oraz przytulia okrągłolistna.

W Górach Świętokrzyskich wykryto około 4000 gatunków bezkręgowców, a kręgowców około 210. W borach jodłowych dominuje fauna o górskim i północni – górskim charakterze.

W 1921 roku utworzono rezerwat na Chełmowej Górze. W latch pięćdziesiątych powstał Świętokrzyski Park Narodowy, kilka lat później dołączono do niego „Czarny las” i „Mokry bór” Powierzchnia parku obejmuje 7 626 ha, wyznaczono pięć obszarów ochrony ścisłej, o powierzchni 1731ha.

Drogi w Świętej Katarzynie

Zastanawiający jest ostatni raport GDDKiA, który mówi o tym, że drogi w województwie świętokrzyskim są jednymi z najlepszych dróg na terenie całej Polski. Droga w Świętej Katarzynie bynajmniej moim skromnym zdaniem do takich nie należy, raz ,że jest to droga przebiegająca przez Świętokrzyski  Park Narodowy, pod jej powierzchnią znajdują się niezliczone ilości korzeni drzew, które co jakiś czas regularnie wysadzają ją na wierzch tworząc asfaltowe wulkany, na których przyjeżdżający turyści mogą zostawić zawieszenie swoich samochodów. Nie tylko dla turystów jest to utrudnieniem, ale również dla okolicznych mieszkańców, którzy często w prywatnych rozmowach narzeka na stan drogi,ale nie jest w stanie iść z tym do odpowiednich władz, a może się boi? Bo jak można komuś kto twierdzi, ze drogi są dobre zwrócić uwagę? Mieszkańcy Świętej Katarzyny martwią się również, ponieważ większość z nich utrzymuje się na turystyce, wynajmując kwatery w Świętej Katarzynie agroturystyka, czy pokoje gościnne, jeżeli turysta nie ma  jak dojechać to nie przyjedzie. Noclegi Święta Katarzyna mogą podupaść, jeżeli władze gminy nie zrobią coś z tym problemem. Również bezpieczeństwo pieszych nie jest tak do końca wzięte pod uwagę, drogi są bardzo kręte, chodniki do najszerszych nie należą, w okresie letnim. Kiedyś Święta Katarzyna jest oblegana przez turystów część osób musi chodzić drogą co jest oczywiście strasznie niebezpieczne, ponieważ nie czarujmy się, ale kierowcy nie zawsze zwracają uwagę na ograniczenie prędkości, przy tak słabej widoczności i fatalnym stanie asfaltu może skończyć się to tragicznie, a władze i tak będą twierdziły, ze wszystko jest ok i nic nie będą sobie robiły z kolejnego krzyża ustawionego przy tej  drodze.