Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie to najstarsze góry w Europie wzniesione na Wyżynynie Kielecko-Sandomierskiej. Najwyższym szczytem jest Łysica osiągająca 612 m n.p.m . Prawie cały obszar obejmuje Świętokrzyski Park Narodowy.

Cechą wyróżniającą Gór Świętokrzyskich są gołoborza tzw rumowiska skalne nie porośnięte. Szczyty i zbocza gór powstałe z kwarcytu wytworzyły się w ten sposób gołoborza. Góry Świętokrzyskie powstały ze skał osadowych paleozoicznych. W tych najstarszych górach występuje las jodłowo-bukowy z domieszką jaworu, klonu i lipy szerokolistnej, bory i lasy bagienne, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, gołoborza krzemianowe, torfowiska

W Świętokrzyskim występują różnorodne typy skał takie jak kwarcyty, wapienie, dolomity, łupki, piaskowce i iły.

W Górach Świętokrzyskich wyznaczono różne pasma

Pasmo Klonowskie to góry Barcza, Bukowa, Miejska i Pasmo Bstowskie,Psarka,

Pasmo Świętokrzyskie zaliczamy do niego Pasma Masłowskiego, Łysogórskiego najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich (Łysicą 612m n.p.m.) i Pasma Jeleniowskiego porośnięty jodłowy bór

Wzgórza Chęcińskie to Pasmo Zalejowskie i Chęcińskie, znajdują się tu rezerwaty geologiczne takie jak „Góra Rzepka”, „Góra Miedzianka”, „Góra Zalejowa”, jaskinię „Raj”.

Obniżenie Bodzentyńskie region rolniczy, rzeka Psarką dopływ Świśliny-Kamiennej.

Obniżenie Wilkowskie występują tutaj bory sosnowe i mieszane

Padół Kielecko Łagowski

Pasmo Klonowskie to góry Barcza, Bukowa, Psarka, Miejska oraz Pasmo Bstowskie

Wzgórza Oblęgorsko-Tumlińskie

Pasmo Pokrzywiańskie, Góra Chełmowa, znajduje się tu rezerwat leśny ze stanowiskami modrzewia polskiego.

Pasmo Dymińskie, Góry Dymańskie, Góry Zagórskie oraz Góry Posławickie

Wzgórza Daleszyckie lasy jodłowe , bukowe oraz bory sosnowe. Rezerwaty leśne „Cisów”, „Białe Ługi” oraz „Zamczysko”,

Pasmo Wygiełzowskie region rolniczy ponieważ są tu żyzne gleby na podłożu lessowym

Roślinność w Górach Świętokrzyskich jest słabo zróżnicowana. Gleby piaskowcowe, bezwapienne powstały lasy jodłowe, jodłowo – bukowe i mieszane. Górach Świętokrzyskich występuje jodła i sosna, przeplatane dąbami, bukami, jaworami, lipą drobnolistną, świerkami oraz olszyną i jesionem, występuje również jarzębina. Runo porastają paprocie, narecznica szerokolistna, podrzeń żebrowiec również widłak jałowcowaty oraz przytulia okrągłolistna.

W Górach Świętokrzyskich wykryto około 4000 gatunków bezkręgowców, a kręgowców około 210. W borach jodłowych dominuje fauna o górskim i północni – górskim charakterze.

W 1921 roku utworzono rezerwat na Chełmowej Górze. W latch pięćdziesiątych powstał Świętokrzyski Park Narodowy, kilka lat później dołączono do niego „Czarny las” i „Mokry bór” Powierzchnia parku obejmuje 7 626 ha, wyznaczono pięć obszarów ochrony ścisłej, o powierzchni 1731ha.