Konkurs fotograficzny „Jesienne ujęcie Połańca”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Jesienne ujęcie Połańca” organizowanym przez Punkt Informacji Turystycznej w Połańcu i Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Krajno noclegi zaprasza.

Regulamin konkursu fotograficznego
„Jesienne ujęcie Połańca”

I. Przepisy ogólne

Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Turystycznej w Połańcu
i Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
W konkursie może brać udział każdy za wyjątkiem pracowników CKiSz
i członków Jury.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.

II. Przepisy dotyczące prac

Każdy uczestnik może przekazać maksymalnie 3 fotografie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia z Konkursu prac o niskiej rozdzielczości.
Prace w formacie JPG o wymiarach min. 1200×1600 pikseli należy wysłać na e-mail:pitpolaniec@gmail.com lub przesłać na adres organizatora bądź osobiście:
Punkt Informacji Turystycznej w Połańcu
Plac Uniwersału Połanieckiego 1
28-230 Połaniec z dopiskiem – Konkurs Fotograficzny
Każda praca powinna zostać oznaczona:
imieniem i nazwiskiem autora, opisem (tytułem) zdjęcia. Dane powinny być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie -Open Office-Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.
Do pracy należy dołączyć:
– podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Jesienne ujęcie Połańca” w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez przekazanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora.
– Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie.
Z chwilą przekazania prace przechodzą na własność Organizatorów.
W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac odrzuconych.