Z historii Krynicy Zdrój

Początki Krynica noclegi, sięgają już XVI wieku., dużo wspólnego mają z kolonizacją wołosko-ruską obszarów Beskidu Sądeckiego. Początkowa historyczna informacja na temat miasteczka pochodzi z informacji nadania sołectwa Dankowi z Miastka obecnie Tylicz), nadanego przez biskupa Samuela Maciejowskiego w 1547 roku Przy okazji tego zapisu ukazuje się nazwa Krzenycze – początkową nazwą Krynicy. Krynica pokoje do wynajęcia, jako część tak zwana „państwa muszyńskiego przylegała do biskupów krakowskich, podzielała jego losy do rozbiorów. W 1769–1770 roku w rejonie stacjonowali konfederaci barscy. W przededniu rozbiorów w 1770 roku Krynica pensjonaty wraz z Sądecczyzną, tak jak i Spisz i Podhale, pod pozorem stworzenia kordonu sanitarnego chroniącego Węgry przed chorobą dżumy, została przejęta przez oddziały cesarzowej Marii Teresy, a w 1772 roku oficjalnie weszła w część zaboru austriackiego. W 1781 roku nastąpiła likwidacja Państwa Muszyńskiego. Dobra biskupów krakowskich przeszły pod zarząd Austrii i wszystkie zostały sprzedane. Późniejszy rozwój miasteczka związany jest z odkryciem leczniczych właściwości źródeł. Pod koniec XVIII wieku urzędnik austriacki Franciszek Stix von Saubergen, wiedzący o bogactwie tutejszych wód mineralnych, postanowił utworzyć uzdrowisko. W 1793 roku wykupił parcele wokół źródeł i zbudował pierwsze budynki zdrojowe. Już w 1803 roku Krynica wille dostała urzędowy status zdrojowiska. Czas największego rozwoju miasteczka przypada na drugą połowę XIX wieku i początek XX wieku i związany jest z działalnością Józefa Dietla, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który stał na czele Komisji Rządowej, opracowującej plan rozbudowy uzdrowiska. W tym okresie nastąpiła znaczna rozbudowa miasteczka. Powstały nowe domy zdrojowe, zrobiono elektryfikacje miasteczka, rozbudowano tory kolejowe, rozwinęła się infrastruktura turystyczna. Gwałtowny rozwój uzdrowiska przyciągał wielu kuracjuszy i wczasowiczów. Z końcem XIX wieku Krynica apartamenty stała się elitarnym uzdrowiskiem odwiedzanym przez wpływowe i powszechnie znane osobistości, zarówno z kręgów politycznych jak i kulturowych.