Twierdza Boyen na Mazurach

Twierdza Boyen, zlokalizowana na zachód od Giżycka, wzniesiona została w połowie dziewiętnastego wieku. Mazury noclegi

Do twierdzy prowadzą dwie drogi od strony Giżycka i Kętrzyna oraz cztery bramy wjazdowe:
dwie główne: Giżycka i Kętrzyńska,
dwie pomocnicze specjalnego przeznaczenia: Wodna (wyposażona w podnoszony most zwodzony), Prochowa (obok dzisiejszego amfiteatru). noclegi Mazury

Twierdza jest otoczona murem kamienno-ceglanym, którego długość to 2303 metrów, a wewnętrzna powierzchnia sto hektarów. Narożniki muru skazamatowano tworząc małe przykryte ziemią schrony dla żołnierzy. Fosa otaczające twierdzę była sucha i od strony przeciwskarpy opatrzona kratą forteczną. Doskonale zachowane formy ziemne – wały, skarpy, pochylnie i place ćwiczeń czynią całość doskonale broniącą przed nieprzyjacielem. Stan zachowania substancji zabytkowej twierdzy, schrony i budynki, ocenia się na poziomie dobrym. Twierdza Boyen należy do najlepiej zachowanych dziewiętnasto-wiecznych założeń obronnych w Polsce. Mazury domki

Pomysł wybudowania twierdzy zrodził się w wyniku doświadczeń wojen napoleońskich, w pismach generałów: von Grolmanna i von Boyena z 1818 roku. Jednak dopiero 9 grudnia 1841 roku król Fryderyk Wilhelm IV wydał decyzję o budowie twierdzy w rejonie Giżycka. Umownie rok 1855 przyjmowany jest za datę ukończenia budowy, lecz twierdza musiała być unowocześniana w miarę rozwoju techniki wojennej. W roku 1908 przeprowadzono na jej terenie liczne modernizacje m.in. działa starego kalibru wymieniono na 100 i 150mm haubice, na wale głównym zainstalowano 90mm działa i 37mm działka szybkostrzelne. Ponadto stopniowo powstawał arsenał i laboratorium prochowe, schrony koszarowe, budynki ćwiczeń, stacja gołębi pocztowych oraz dwadzieścia trzy inne budynki. Gdy Giżycko otrzymało połączenie kolejowe w 1868 roku zasypano przystań przy bramie Wodnej, do której podciągnięto nasyp i ułożono tor kolejowy. Mazury pokoje gościnne

Obecnie teren twierdzy poprzecinany jest licznymi oznakowanymi ścieżkami spacerowymi. Znajduje się tu schronisko młodzieżowe dla około dwustu osób, jak również działa tu Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen. Co roku, w okresie letnim, na terenie amfiteatru znajdującego się obok bramy Prochowej, odbywają się liczne imprezy połączone z koncertami, takie jak Szanty w Giżycku i szereg innych. Mazury agroturystyka