W Beskidach…

Beskidy są obszarem górzystym, stanowiącym północną, zewnętrzną częścią Karpat. Ciągną się od doliny rzeki Beczwy w Czechach do doliny rzeki Czermosz na terenie Ukrainy, na długości około 600 km. Ich szerokość sięga do 50 km. W ich obrębie wyróżnia się:

  • Beskidy Zachodnie, do których zalicza się: Góry Hostyńskie, Beskid Śląsko-Morawski, Beskid Śląski, Kotlinę Żywiecką, Beskid Żywiecki, Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Gorce, Kotlinę Sądecką i Beskid Sądecki.
  • Beskidy Środkowe, które dzieli się na: Beskid Niski i Góry Ondawskie.
  • Beskidy Wschodnie, w skład których wchodzą: Beskidy Lesiste i Beskidy Połońskie.

Najwyższym szczytem Beskidów na obszarze Polski jest Babia Góra o wysokości 1 725 m n.p.m., znajdująca się w obrębie Beskidów Zachodnich.

Beskidy budują naprzemianległe warstwy piaskowców, łupków ilastych i zlepieńców, tworzących tzw.flisz karpacki, który został sfałdowany podczas orogenezy alpejskiej. W okresie plejstocenu góry te podlegały procesom peryglacjalnym, które doprowadziły do częściowej denudacji tego obszaru i nadania mu charakteru gór średnich. Beskidy charakteryzują się wzniesieniami o zaokrąglonych i często spłaszczonych grzbietach i łagodnych stokach, porozdzielanych głębokimi dolinami rzek.

Warunki klimatyczne:

Beskidy posiadają klimat umiarkowany górski, z widocznymi na zachodzie wpływami wilgotnego klimatu oceanicznego, a na wschodzie klimatu kontynentalnego. Średnia temperatura powietrza wykazuje spadek z wysokością i wynosi od +8ºC na obszarach podgórskich do -2ºC na Babiej Górze. Roczna suma opadów kształtuje się na poziomie od 800 do 1 300 mm.

Szata roślinna:

Roślinność Beskidów ma układ piętrowy. Wyróżnia się:

  • Piętro podgórskie (do 900 m n.p.m.), w którym dominują lasy mieszane, obecnie w dużym stopniu wycięte.
  • Regiel dolny (900 – 1 150 m n.p.m.), który tworzą głównie lasy świerkowe z domieszką jodły, buka i jaworu.
  • Regiel górny (1 150 – 1 360 m n.p.m.), na który składają się lasy świerkowe.
  • Piętro kosodrzewiny (występuje na Babiej Górze i Pilsku, gdzie wznosi się od 1 360 do 1 650 m n.p.m.), towarzyszy mu porzeczka skalna i jarzębina zwyczajna.
  • Piętro hal (in. łąk alpejskich, na Babiej Górze sięga powyżej 1 650 m n.p.m.).

Flora Beskidów jest dość uboga. Brak w niej endemitów i roślin reliktowych.

Beskidy noclegi przygotowały dla swoich turystów szeroką ofertę obiektów noclegowych.


Możliwość komentowania jest wyłączona.