Zaproszenie na wystawę „OPUSZCZONE-RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski”

Bieszczady noclegi

 

Towarzysto karpackie zaprasza do cerkwi w Łopience na wystawę „OPUSZCZONE-RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski”.

 

Wystawa czynna będzie w dniach 3.08 – 30.08.2014. Wernisaż 2.08.2014 godz. 16.00

Jest to trzecia odsłona wystawy, której celem jest zwrócenie uwagi na wciąż liczne, opuszczone cerkwie greckokatolickie, znajdujące się w południowo-wschodniej Polsce, na terenie należącym do historycznej Greckokatolickiej Eparchii Przemyskiej. Są to często cenne obiekty, niejednokrotnie wpisane do rejestru zabytków, ale pozbawione opiekunów i funkcji – dlatego wiele z nich niszczeje na naszych oczach.

Wystawa prezentuje cerkwie obecnie nieużytkowane, dla których ratunkiem byłoby znalezienie gospodarza; a także takie, które – niegdyś opuszczone – w ciągu ostatnich kilkunastu lat wyremontowano (lub obecnie trwają w nich prace remontowe) i uzyskały nową funkcję. Prezentowana jest również mapa obrazująca wszystkie cerkwie znajdujące się obecnie na tym obszarze. Wiele z tych obiektów zatraciło swą pierwotną funkcję, ale przetrwały i są śladem po wielokulturowości tego obszaru Polski. Oprócz współcześnie wykonanych zdjęć na wystawie można zobaczyć archiwalne fotografie z Fototeki Naziemnej Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Materiały z wystawy i szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej www.cerkwie.org.

Patronat Honorowy: Arcybiskup Jan Martyniak, Metropolita Przemysko-Warszawski Prof. dr hab. Markijan Malskyj, Ambasador Ukrainy Prof. Adam Myjak, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Narodowy Instytut Dziedzictwa Polski Komitet Narodowy ICOMOS Komitet Drewna Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Idea i projekt wystawy: Monika Rzepiejewska w ramach tematu badawczego Studium naukowo-badawcze nad polskim pejzażem kulturowym, prowadzonego na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez prof. Piotra Pereptysia oraz – od czerwca 2013 r. – mgr. inż. arch. Dariusza Śmiechowskiego.


Możliwość komentowania jest wyłączona.